EspanolSlovenskyEnglishDeutsch

Zálohovanie dát :

Poškodenie alebo strata dát môže značne ovplyvniť, alebo dokonca zastaviť plynulý chod firmy. Preto pravidelné zálohovanie dát by malo byť bez pochybne prioritou pre každú firmu. Ponúkame Vám preto širokú škálu systémov na zálohovanie dát, ktorú prispôsobíme podľa potreby individuálne pre každú firmu.

Ponuka zálohovanie dát (backup) :

  • - Bez štruktúrovaná záloha (info)
  • - Úplná + dodatočná (info)
  • - Zrkadlová (mirror) + rozdielová (info)
  • - Nepretržitá ochrana dát (info)